Skötselråd - Ljus

Trimma alltid ner ljusveken till 3 mm före varje tändning för att få en renare låga.
Ljuset kan börja ryka eller få för hög låga om veken är för lång. Om det händer, blås ut ljuset och skär ner veken med vår vektrimmer.

Bränn inte ljuset längre än 3-4 timmar.

Håll ljuset borta från direkt solljus för att undvika missfärgningar.

Lämna inte ett tänt ljus utan uppsikt.

Bränn aldrig ljus intill väggen eller föremål.

Förvara alltid dina ljus på en sval, mörk och torr plats.

Håll ditt ljus rent genom att ta bort damm och fingeravtryck från ljuset genom att försiktigt gnugga ytan med en bit nylon eller en mjuk trasa. Duken ska vara torr eller lätt fuktad med vatten.

Bränn inte ljuset hela vägen ner. Lämna alltid minst 5 mm osmält vax i botten.
Tillbaka till blogg