Försiktighetsåtgärder Eteriska oljor

Läs igenom säkerhetsanvisningarna:

- Använd inte direkt på huden, oljan ska blandas ut före användning på huden.
- Förtär inte oljan.
- Tänk på att alla oljor kan fläcka kläder och annat.
- Förvara oljor utom räckhåll för barn.
- Förvara i rumstemperatur. Får inte frysa.
- Våra produkter är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom.
- Använd det inte under graviditet utan råd från en läkare.